Imprimir

Gizon bat, ota-sendora bizkaŕean zeramala, etxe-aldera zijoan. Ota ori, ostua baitzuen, etzuen inork ikusterik nai.

Ilargia agertu zan orduan eta otadunak esan zion:

- Eztiat ire beaŕik: ken.

Ilargiak orduan geŕitik oratu ta jaso zuen eta geroztik an dago gizon ori ilargian berean, ota-sendora bizkaŕean duela.

Aprendido en Machinbenta (G).
Oí otra versión, muy parecida, en Anzuola (B).

Created and designed by Euskomedia.org