Imprimir

Eratzu deritzaion Baztanaan-irixkoan mutiko bat, amar amaika urtez, dotrinara asi zen gaten. Etzakien ika ta bai ta ez baizik mintzatzen. Eretoreak, ama deituta,

- ¿Nola asten duzue semea? -eran zakon-. Bai, yauna ta ez yauna eztaki eraten. Neri ere i. ¿Eztakizu mutiko ori polikixeago mintzarazten?

Ama bordara gan zen ta semeari eran zakon:

- ¿Nola eztakik bai, yauna, ta ez, yauna-ka mintzatzen?

Astinalditxo bat ere eman zakon gainera.

Ondoko egunean mutiko ori dotrinara gan zeneko, eretoreak, bere mintzakera zalapartakoa aldatu ote zitzaion ikusteko, zerbait galde egin zakon. Mutikoak

- Bai, yauna, ta ez, yauna.

Galde beriz ere eta

- Bai, Yauna, ta ez, Yauna.

- Nork erakutsi datzu ola bai, Yauna, ta ez, Yauna eraten?

- Amak

- Ta ola, ¿nori mintzatzeko eran datzu?

- Iri

Aprendido en el Baztán

Created and designed by Euskomedia.org